علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین 1

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا علوم دوم دبستان

زندگی ما و گردش زمین 1
کره ی زمین شبیه توپ است که به طور دائم به دور خود و به دور خورشید می چرخد .
چرخیدن زمین به دور خود ( شب و روز ) را بوجود می آورد . یک شبانه روز 24 ساعت است یعنی 24 ساعت طول می کشد زمین یک بار دور خودش بچرخد .
چرخیدن زمین به دور خورشید باعث بوجود آمدن فصل ها و سال می شود . حرکت زمین و خورشید همیشه یک طرف زمین به طرف خورشید است و خورشید نیمی از زمین را روشن می کند .
طرف روشن زمین را ، روز و طرف تاریک آن را ، شب می گوییم .
برای اندازه گیری سردی و گرمی هوا از وسیله ای به نام دماسنج استفاده می کنیم .

نحوه کار دماسنج :
در محیط های گرم ،‌ مایع قرمز رنگ ِ دماسنج که جیوه نام دارد به سمت بالاتر می رود و در محیط سرد ، مایع قرمز به سمت پایین می آید . دماسنج معمولا روزها هوا گرم تر است زیرا خورشید با گرما و نور خود زمین را گرم و روشن می کند .
توجه : تغییر دما به سرعت اتفاق نمی افتد یعنی یک محیط سرد ،‌ آرام آرام گرم و یک محیط گرم آرام آرام سرد می شود .
دما و گرما سوال : آیا دمای محل سایه و آفتاب با هم یکسان است ؟
خیر . دمای هوای سایه از هوای آفتابی کمتر است یعنی مکان آفتابی گرم تر است . همه ی انسان ها و سایر جانداران به نور و گرمای خورشید نیاز دارند .
مثلا گیاهان با استفاده از انرژی خورشید غذاسازی می کنند . تمرین بیشتر انسان ها و هم چنین حیوانات هنگام روز مشغول فعالیت هستند و شب ها استراحت می کنند و اما در مواقعی به صورت عکس هم می شود .
مثلا بعضی از شغل ها در شب فعال هستند مانند پرستاران ، پلیس ، آتش نشان و ...
بعضی جانداران در شب هشیار و بیدار هستند مانند خفاش ها یا سگ نگهبان و ... زندگی و شب و روز آیا می دانید حرکت زمین به دور خورشید به چه جهتی است ؟

از غرب به شرق یا همان خلاف جهت عقربه های ساعت تمرین گردش زمین به دور خود چقدر طول می کشد ؟

الف ) یه روز
ب ) 24 ساعت
ج ) الف و ب تمرین کدام جمله صحیح نیست ؟

الف ) دمای هوا در سایه کمتراز آفتاب است .
ب) تغییرات دمای هوا در ساعت های مختلف به طور سریع و ناگهانی اتفاق می افتد .
ج ) همیشه نیمی از از زمین تاریک ( شب ) است . تمرین کدام مورد در اثر گردش زمین به دور خود اتفاق می افتد ؟

الف ) پیدایش شب و روز
ب ) تغییر رفتار جانداران
ج ) الف و ب تمرین پایان...